Tuesday, August 26, 2014

Projek Pemasangan Cable Tray

OBJEKTIF :

Selepas proses kerja ini pelajar mesti boleh :
1. Mentafsir dan menerangkan simbol, gambarajah susun atur, gambarajah
litar cable tray.
2. Memasang cable tray dan mendawai kabel berperisai.
3. Menguji ketahanan cable tray dan keterusan kabel berperisai.
4. Mengesan kerosakan kabel berperisai.

ARAHAN AM :

1. Pastikan kuantiti alat dan bahan mengikut senarai yang ditetapkan.
2. Pastikan alat dan bahan disediakan sebelum kerja dilakukan.
3. Memastikan alatan dan bahan yang disediakan berfungsi dengan baik dan
selamat untuk digunakan.
4. Keselamatan diri, penggunaan alat dengan betul dan kebersihan kawasan
kerja amat dititik beratkan.
5. Elakkan pembaziran bahan.

1.0 APL1 – MENTAFSIR GAMBARAJAH SUSUN ATUR CABLE TRAY.
1.1 Lukiskan lukisan simbol pada Lampiran 1
1.2 Lukiskan lukisan skematik pada Lampiran 3
1.3 Lukiskan gambarajah litar pendawaian pada Lampiran 4

2.0 APL2 – MEMBENTUK LALUAN PENDAWAIAN MENGGUNAKAN CABLE TRAY
2.1 Merancang laluan cable tray untuk pendawaian pada wiring bay.
2.1.1 Merancang ukuran laluan cable tray
2.1.2 Menanda dan memasang penyokong(L bracket) pada laluan cable
tray mengikut jarak yang bersesuaian.
2.1.3 Memotong dan membengkok cable tray mengikut bentuk laluan.
2.1.4 Mengikat cable tray pada penyokong (L bracket)
2.2 Mengamalkan langkah-langkah keselamatan sepanjang proses pendawaian
dilakukan.

3.0 APL3 – MERENTANG KABEL
3.1 Menyediakan kabel mengikut ukuran keperluan projek
3.2 Merentangkan kabel berperisai mengikut laluan cable tray yang telah dipasang.
3.3 Mengikat kabel berperisai dengan menggunakan pengikat(cable tie/klip
berlubang).
3.4 Membuat pemasangan cable gland pada kotak DB dan isolator.
3.5 Membuat penyambungan litar pada DB dan isolator.
3.6 Melakukan kerja pemasangan dan kemasan aksesori.
3.7 Rekodkan aktiviti dalam buku log.

4.0 APL4 – MENGUJI PEMASANGAN
4.1 Menguji keteguhan pemasangan cable tray.
4.2 Pengujian
4.2.1 Sebelum bekalan disambungkan;
4.2.1.1 Uji keterusan kabel berperisai.
4.2.1.2 Ujian rintangan penebatan.
4.3 Rekod bacaan ujian dalam borang ujian di Lampiran 5 dan juga dalam buku log

PERLAKSANAAN KERJA-KERJA AMALI 

Proses pemasangan cable glen pada armor cable

Proses pemasangan Tray/Dulang
Proses Pemasangan Kabel pada Tray/Dulang dan penyambungan ke beban

Proses Pengujian Litar Mati

Proses Pengujian Litar hidup

1 comment:

  1. kunjungi juga https://aksesoriskabelterbaik.wordpress.com/mengenal-cable-gland-dengan-spesifikasinya/ dan http://www.syafa-electric.com/

    ReplyDelete