Thursday, July 11, 2013

NOTA : Pendawaian Elektrik Satu Fasa (Siri IV)

Untuk mendapatkan bahan NOTA 
sila klik imej di bawah...


ISI KANDUNGAN :

5. LITAR PENGGUNA        - M/S 18
5.2. Litar Akhir   (sambungan)  m/s 24 - 29

6. ALAT PERLINDUNGAN      -  M/S 30
6.1   Perlindungan Arus Lebihan - m/s 30 - 34


1 comment: